TRIGRANIT

NASZA MISJA

Jako unikalna platforma deweloperska na rynku nieruchomości Europy Centralnej, jesteśmy bezkonkurencyjni w pozyskiwaniu i rozwoju znaczących projektów, które stanowią punkt zwrotny dla danego regionu i są istotną wartością dla naszych udziałowców.

NASZA WIZJA

Budowa i sprawne zarządzanie wielomiliardowym portfolio do 2020 roku poprzez realizację wiodących projektów w Europie Centralnej.