Poznajmy się

Bonarka for Business jako jedyny kompleks biurowy w Krakowie, realizuje program społecznościowy skierowany do swoich Najemców. Ma on na celu animację oraz zintegrowanie społeczności B4B za pomocą kanałów społecznościowych (FB, Instagram, LinkedIn) oraz licznych wydarzeń odbywających się na placu B4B, jak i poza nim.

Aktywności w 2019 roku są organizowane pod hasłem: B4B WORK LIFE BALANCE!