Poznajmy się

Bonarka for Business jako jedyny kompleks biurowy w Krakowie realizuje program społecznościowy skierowany do swoich Najemców. Ma on na celu animację oraz zintegrowanie społeczności B4B za pomocą kanałów społecznościowych oraz licznych wydarzeń odbywających się w kompleksie. Program realcji z najemcami jest realizowany pod hasłem WORK-LIFE BALANCE.